TERMENI ȘI CONDIȚII

Dragii noștri,

Pentru a preîntâmpina neplăcerile cauzate de situații ce ar putea apărea în interacțiunile noastre viitoare, vă recomandăm să parcurgeți secțiunea de termeni și condiții de mai jos.

Echipa Vleau și eu

Prin utilizarea platformei Vleau și eu, vă exprimați acordul cu privire la respectarea prevederilor acestor Termeni și Condiții.

Vleau și eu poate revizui acești Termeni și Condiții în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de datoria dumneavoastră să verificați această pagină periodic și să luați cunoștință de orice modificări aduse. Prin continuarea utilizării platformei Vleau și eu sunteți de acord cu privire la orice modificare efectuată până la acel moment. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, vă rugăm să solicitați dezactivarea contului dumneavoastră de utilizator și să întrerupeți utilizarea serviciilor noastre.

        I.            CINE SUNTEM?

Vleau și eu este denumirea comercială a societății BABYWARE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 137, Bl. M4, Sc. 2, Et. 12, Ap. 131, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J12/735/1.03.2017 și Cod Unic de Înregistrare: 37132485/01.03.2017.

Vleau și eu operează și administrează web site-ul www.vleausieu (în continuare „Web Site”), prin intermediul căruia oferă spre vânzare Clienților, produse destinate bebelușilor prin încheierea unui contract la distanță prin mijloace electronice. 

      II.            CUM COMAND?

2.1. Creare și stergerea unui cont utilizator

Pentru utilizarea Serviciilor, este necesară crearea unui cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul „Creare cont” pe Web Site. Pentru crearea contului este necesară completarea tuturor câmpurilor marcate ca fiind obligatorii în formularul de înregistrare electronică. Câmpurile de înregistrate pot fi modificate oricând de către Vleau și eu sau operatorii autorizați.

Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu este permisă, iar în cazul descoperirii încălcării acestei clauze Vleau și eu își rezervă dreptul de a suspenda/anula contul de utilizator.

Prin crearea unui cont de utilizator, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greșit, etc).

Pe lângă crearea unui cont de utilizator, Clientul se poate înregistra și pe Web Site prin profilul său de Facebook sau cu contul Google. La crearea unui cont de utilizator în această modalitate, Vleau și eu preia direct și automat toate sau o parte din datele furnizate de dumneavoastră în contul de Facebook sau Google. Vleau și eu nu răspunde pentru eventuale erori de preluare a datelor de pe platformele anterior menționate.

Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care Vleau și eu vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.

Fiecare Client este îndreptățit să șteargă contul său prin contactareaVleau și eu la adresa contact@vleausieu.ro. Orice cerere de dezactivare va fi preluată de Vleau și eu și va finalizată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Dezactivarea nu va afecta obligațiile Clienților, rezultate din utilizarea platformeiVleau și eu existente la acel moment, menite să subziste respectivei dezactivări.

Vleau și eu poate dezactiva un cont de utilizator sau să suspende accesul la Web Site în cazul în care un Client încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, fără notificare prealabilă.

În cazul dezactivării contului de utilizator, Vleau și eu va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Web Site. În acest caz, Vleau și eu nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un contul clientului. 

2.2. Plasare comanda

Plasarea comenzii se realizează prin selectarea produselor dorite de pe Web Site și adăugarea lor în coș. Comanda trebuie confirmată de Client, după verificarea corectitudinii conținutului coșului de cumpărături, prin utilizarea butonului „Finalizare comandă”.

Prețul afișat la momentul finalizării comenzii nu include costurile de transport, acestea variind în funcție de valoarea și cantitatea produselor achiziționate.

Prin plasarea comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Vleau și eu să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii. (Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs., prin care se cumpăra aceste produse, nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

Vleau și eu poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului verbal sau în scris, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

  • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
  • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
  • activitatea Clientului poate produce daune WEBSITE-ului sau partenerilor noștri;
  • livrări consecutive eșuate;
  • alte motive obiective incluzând, dar fără a se limita la cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Vă rugăm să vă asigurați că adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le-ați furnizat sunt corecte și accesibile. Dacă nu veți putea fi contactat telefonic la sosirea comenzilor la adresa dumneavoastră, Vleau și eu își rezervă dreptul de a anula livrarea, cu consecința păstrării produselor comandate și de a întreprinde demersurile legale în vederea recuperării daunelor pe care le-a suferit.

În anumite situații și pentru motive justificate, Vleau și eu își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau a serviciilor din comandă. În aceste situații Vleau și eu va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. 

    III.            DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie de motivare. Perioada de retragere expiră la 14 zile calendaristice de la data achiziționării. Dreptul de retragere nu se aplică pentru produsele desigilate.

Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, trebuie să ne anunțați în legătură cu decizia de a vă retrage din contract, printr-o declarație neechivocă exprimată în scris.

În caz de retragere, îi rambursăm clientului toate plățile efectuate după plasarea comenzii, inclusiv cheltuielile de livrare (cu excepția cheltuielilor suplimentare generate de o decizie a clientului de a alege un mod de livrare altul decât cel mai ieftin mod de livrare obișnuită oferit) fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de retragere din prezentul contract. Vom procesa această rambursare folosind aceeași metodă de plată utilizată de către client în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care clientul a indicat altceva în mod explicit. În niciun caz, clientul nu va suporta vreo cheltuială ca urmare a rambursării.

Putem amâna rambursarea până la primirea produselor sau până când clientul a prezentat dovezi privind returul acestora, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.

Clientul trebuie să returneze sau să livreze direct produsele, fără nicio întârziere nejustificată și în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de a se retrage din contract. Termenul va fi considerat respectat când produsele ne-au fost returnate înainte de expirarea termenului menționat. 

   IV.            GARANȚII. STOCURI

Onorarea tuturor comenzilor depinde de disponibilitatea produselor. Dacă, în momentul în care se plasează comanda, depozitul nostru detectează că oricare dintre produsele incluse în comandă nu este pe stoc, Vleau și eu va face toate eforturile pentru a localiza produsul. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizatorul va fi notificat imediat. În plus, suma debitată pentru produsul netrimis va fi rambursată clientului, prin virament bancar.

Vleau și eu garantează pentru conformitatea produselor oferite spre vânzare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

     V.            LIVRAREA

Livrarea produselor este asigurată prin intermediul firmelor de curierat rapid, la adresa menționată de dumneavoastră. Durata livrării poate varia, în funcție locația dumneavoastră sau de produsele achiziționate, de la o zi până la 7 zile.

Dacă nu primiți comanda sau dacă lipsește un articol din comandă trebuie să contactați Vleau și eu în termen de 24 de ore de la data la care a fost confirmată comanda dumneavoastră.

Vleau și eu nu răspunde pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea defectuoasă a serviciilor de livrare prestate de către firmele de curierat rapid, răspunderea aparținând acestora în întregime. 

   VI.            PLATA

Plata  poate fi efectuată, în mod exclusiv, cu card de credit sau de debit prin Web Site­ul nostru sau prin ramburs.

În cazul plăților cu card, la plasarea comenzii dumneavoastră, cardul dumneavoastră de credit sau de debit va fi autorizat și suma marcată spre plată. Extrasul dumneavoastră de cont va arăta o plată făcută către Livrarea produselor este asigurată prin intermediul firmelor de curierat rapid, la adresa menționată de dumneavoastră. Durata livrării poate varia, în funcție locația dumneavoastră sau de produsele achiziționate, de la o zi până la 7 zile. În cazul în care comanda dumneavoastră este anulată sau modificată, autorizarea cardului dumneavoastră de credit poate fi anulată. Vă informăm că este posibil ca banca dumneavoastră să nu recunoască sumele anulate care derivă de la procesatorul nostru de plăți. În consecință, autorizarea inițială poate să rămână în contul dumneavoastră bancar până la expirarea acesteia. Acest lucru poate dura între 1 și 4 săptămâni în funcție de banca dumneavoastră. Dacă doriți să ștergeți această autorizare mai curând, trebuie să contactați banca dumneavoastră pentru a solicita acesteia să anuleze tranzacția. 

 VII.            LIMITAREA RĂSPUNDERII

Vleau și eu depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe Web Site să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe Web Site. Vleau și eu depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea optimă a Web Site-ului, dar nu este obligat și nu garantează că aceste servicii vor satisface cerințele Clientului sau că acestea vor fi continue, la timp și sigure. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul declară că utilizarea serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că Vleau și eu nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizatorul Înregistrat în cursul utilizării Serviciilor sau Web Site­ului, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de Vleau și eu în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.

Vleau și eu furnizează Serviciile și Web Site­ul în forma "existentă" și "disponibilă" și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate. Sub rezerva celor prevăzute mai jos, Vleau și eu, nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a Web Siteului.

În cazul în care Vleau și eu este răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră cumulată este limitată la prețul de cumpărare al Produselor pe care l­ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră.

Vleau și eu nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Client sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării contului de utilizator, datorită încălcării de către Client a acestor Termeni și Condiții sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.

Vleau și eu nu va fi răspunzător pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la, reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate pe Web Site.

Chiar dacă s-au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, Vleau și eu nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. 

VIII.            DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, Vleau și eu vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza platforma Vleau și eu în legătură cu utilizarea de către dvs. a Web Siteului; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Web Siteului, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Vleau și eu

Vă sunt interzise următoarele: (i) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres deVleau și eu; (ii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iii) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (iv) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (v) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

Întregul conținut al Web Site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Vleau și eu.

Vleau și eu deține exclusiv licențele și drepturile de autor pentru Web Site și platforma pe care acesta funcționează. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi române și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu vă conferă dreptul de a utiliza numele Vleau și eu sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale Vleau și eu.

Folosirea fără acordul Vleau și eu a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Comentariile sau sugestiile pe care le puteți furniza cu privire la Vleau și eu sau servicii furnizate prin intermediul Web Siteului sunt voluntare în întregime și Vleau și eu va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră. 

    IX.            SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Vleau și eu, va rugăm să accesați Politici de confidențialitate disponibil AICI. 

      X.            LITIGII

 Acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legea română și instanțele române vor avea competența asupra oricărei pretenții născute din sau cu privire la încheierea prezentului contract. 

    XI.            DATE DE CONTACT

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu Vleasieu.ro, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email contact@vleasieu.ro, de luni pana vineri. 

Politica de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate reglementează politicile și procedurileVleau și eu referitoare la colectarea și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și utilizarea de către dumneavoastră a Web Site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile din această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați Web Site-ul.

Această Politică de Confidențialitate se aplică exclusiv cu privire la informațiile care sunt furnizate sau colectate prin toate Serviciile prestate de Vleau și eu prin Web Site. 

1. INFORMAȚII COLECTATE DE VLEAU ȘI EU

Vleau și eu poate colecta date cu caracter personal ale Utilizatorului după cum urmează: prenume, nume, date privind adresa (inclusiv adresă stradă, număr apartament, număr etaj, oraș, stat, cod poștal, străzi cu care se intersectează); număr de telefon, locație GPS și adresă de email; informații privind cardul de credit.

Serviciile noastre nu sunt destinate utilizării de către persoane în vârstă de până la 18 ani și Vleau și eu nu colectează date cu caracter personal cu bună știință de la asemenea persoane minore.

Vleau și eu utilizează, de asemenea, software analitic web pentru a urmări și analiza traficul pe Web Site în legătură cu publicitatea și promovarea de către Vleau și eu a Serviciilor noastre.

2. UTILIZAREA DE CĂTRE VLEAU ȘI EU A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vleau și eu utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a crea conturi de utilizator, a comunica cu Clienți cu privire la Servicii (incluzând, dar fără limitare la materiale informative prin email, de la care Clientii se pot dezabona), a oferi servicii suplimentare Cliențlor, a asista Clienți cu privire la întrebările legate de Servicii, a oferi promoții și oferte speciale și a procesa comenzile înregistrate prin Web Site.

3. COOKIE-URI

"Cookie-urile" sunt fișiere mici de date, incluzând litere și numere, stocate pe Dispozitivul dumneavoastră atunci când accesează Web Site-ul, oferind posibilitatea de recuperare a informațiilor cu privire la Utilizator sau Utilizatorul Înregistrat având în vedere că acestea identifică site-urile/paginile utilizate de Dispozitivul acestuia sau acesteia. VVleau și eu are dreptul (însă nu și obligația) de a instala diverse cookie-uri pe dispozitivul Utilizatorului sau Utilizatorului Înregistrat.

Vleau și eu utilizează două tipuri de cookie-uri – "temporare" (care sunt șterse din dispozitivul Utilizatorului sau Utilizatorului Înregistrat atunci când Utilizatorul sau Utilizatorul Înregistrat închide browser-ul Internet) și "permanente" (care sunt păstrate în dispozitivul Utilizatorului sau Utilizatorului Înregistrat până ce acesta sau aceasta le șterge). Cookie-urile permanente pot fi eliminate de către Utilizator urmând instrucțiunile browser-ului Internet utilizat.

Web Site-ul poate plasa, de asemenea, cookie-uri ale terților, pentru ca terții să facă publicitate unor bunuri și servicii care pot fi de interes pentru Utilizator la momentul vizitei sale pe Web Site sau în Aplicație, și pe alte web site-uri vizitate de acesta sau aceasta. Vleau și eu nu are acces la sau control asupra utilizării acestor cookie-uri ale terților. Aceste cookie-uri ale terților nu colectează informații precum nume, adrese de email, alte informații privind contracte sau alte date cu caracter personal care ar putea oferi oportunitatea unui terț de a identifica Clienții și de a intra în contact cu aceștia.

Cookie-urile sunt utilizate de către Vleau și eu și pentru a păstra informații și a primi acces la informații salvate în Dispozitivul Utilizatorului sau Utilizatorului Înregistrat pentru a:

  • asigura accesul normal și calitativ al Utilizatorului sau Utilizatorului Înregistrat la Servicii;
  • urmări și preveni crearea mai multor conturi (respectiv înregistrarea și utilizarea mai multor conturi de către aceeași persoană) și acțiunile răuvoitoare din partea Clienților;
  • ajusta Web Site-ul pentru a asigura afișarea sau ascunderea automată a diferitelor elemente ale Web Site-ului în conformitate cu preferințele și setările Clientului;

Cookie-urile utilizate de către Vleau și eu nu păstrează date cu caracter personal cu privire la Client, ci urmăresc doar identificarea resurselor utilizate de către browser-ul Clientului.

Clientul are dreptul, în orice moment, de a bloca accesul la și/sau a șterge informațiile salvate pe browser, utilizând setările corespunzătoare pentru browser-ul pe care acesta sau aceasta îl utilizează.

Blocarea accesului la și/sau ștergerea de cookie-uri de către Utilizator pot duce la (i) imposibilitatea totală sau parțială a Clientului de a utiliza Web Site-ul; (ii) modificarea sau eliminarea preferințelor selectate anterior de către Utilizator pe Web Site (iii) înrăutățirea considerabilă a calității serviciilor oferite. Vleau și eu nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzător pentru asemenea consecințe.

Utilizatorul are dreptul în orice moment de a primi informații de la Vleau și eu privind datele păstrate în dispozitivul acestuia/acesteia prin trimiterea unei întrebări cătreVleau și eu la următoarea adresă de email: contact@vleausieu.ro.

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la cookie-uri și utilizarea acestora, puteți accesa site-ul oficial al Uniunii Europene privind cookie-uri la: http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm 

 

4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE VLEAU ȘI EU

Vleau și eu se obligă să asigure protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectează, conform mențiunilor de mai sus, împotriva alterării, distrugerii, accesării, copierii și orice alte intervenții neautorizate, prin utilizarea metodelor tehnologice de securitate adecvate.

Vleau și eu depune toate eforturile rezonabile și este responsabil pentru protecția datelor dumneavoastră colectate în cursul prestării serviciilor, sub rezerva Termenilor și Condițiilor, exceptând cazurile de: forță majoră, caz fortuit sau acțiuni ale terților care depășesc măsurile adecvate de securitate și în cazurile în care însuși Utilizatorul a pus aceste informații la dispoziția terților.

Web Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri și/sau resurse asupra cărora Vleau și eu nu are control. Vleau și eu nu oferă declarații sau garanții cu privire la conținutul, deținerea sau legalitatea oricăror asemenea site-uri către care există linkuri sau cu privire la politica de confidențialitate a acestor site-uri. 

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte organisme sau în alte țări.

5. ACCESAREA SI CORECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clienți Înregistrați pot accesa și modifica propriile date cu caracter personal, sens în care vă rugăm să contactați Vleau și eu la contact@vleausieu.ro.

De asemenea, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date, contactându-ne la contact@vleausieu.ro. Cu toate acestea, vă punem în vedere că solicitarea de a nu procesa anumite date cu caracter personal poate duce la imposibilitatea de a presta Serviciile în favoarea dumneavoastră.

6. DREPTURI PRIVIND INFORMAȚIILE PERSONALE

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, fără nicio justificare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, comunicată către Vleau și eu utilizând datele de contact din Termeni și Condiții.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.